1/1/2021

חזון הקהילה

ליצור אחדות קהילתית ואהבה ע"י נתינה וקבלה בין חברי הקהילה בפרט ואורחי הפסטיבל בכלל.

אנחנו מאמינים בכבוד לזולת ולאיכות הסביבה וכמו כן, חשובה לנו לקיחת אחריות אישית והערכה הדדית.

בתור קהילה אנחנו תומכים בזכותו של האדם להיות חופשי ופתוח ומעודדים תהליכים של מימוש עצמי, חברתי, אומנותי והעיקר שלא נשכח להנות מהדרך ומהתוצר

X