נובמבר 14, 2019

יוצרים

מתבונן בתהליכי חשיבה אנושית. נאה דורש ומנסה לקיים.
X