נובמבר 14, 2019

יוצרים

מזה עשר שנים אנחנו במסע חי מקהילים קהילות ומחזקים את הקהילתיות במדינת ישראל. עתה כשהמשפחה רחוקה מתמיד זה זמן לחזק את הקשר עם השכנים שלנו.
X