אפריל 15, 2019

תנאי השתתפות בפסטיבל

אני מאשר/ת שאני מסיר/ה מיוצרי פסטיבל נווה נאמן, מארגניו ומנחי הסדנאות כל אחריות למצבי הבריאותי, במהלך ובעקבות הפעילויות ובסדנאות בפרט. אני לוקח/ת אחריות מלאה על פעילותי בסדנה.

X