נובמבר 14, 2019

יוצר

מתבונן בתהליכי חשיבה אנושית. נאה דורש ומנסה לקיים.
X